PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

}

}


Del jeres standard GNUPlot scripts med alle os andre


Esbilons standard script


# Execute this script in gnuplot by saying

#

# load 'script'

#


# set output to be the screen

# x11 for Linux, windows for Windows

#set term windows

set terminal x11


#Set a title

set title "Titel"


# Set range

set autoscale

set xrange [1]

set yrange [2]


# set/unset Logarithmic scale

unset logscale

set logscale y


# set tics

set xtics auto

set ytics auto

set ytics(3, 3.5, 4, 4.5)


# Write comments

unset label

set label "Amplitude dæmpning" at 10,4.4

set label "b = 0,00052 +- 0,00007 dB/m" at 10,4.3


# Plot the data

plot 'amplitude_dat' using 1/2:3 w e


# define a function

A(x) = A+b*x

A

4.000; b

-0.1


#fit function to data

fit A(x) 'amplitude_dat' using 1/2:3 via A, b


#set axis labels

set xlabel 'x (m)'

set ylabel 'log10(Amlitude)'


# Plot result

plot A(x), 'amplitude_dat' using 1/2:3 w e


# set output to be a png graphics file

set terminal png

set output 'amplitude_log_dat.png'


# Plot to the graphics file

plot A(x), 'amplitude_dat' using 1/2:3 w e


# Plot to a postscript file

set terminal postscript eps 22

set output 'amplitude_log_dat.eps'

plot A(x), 'amplitude_dat' using 1/2:3 w e

Tags: it, gnuplot.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI