PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot
LFTR

Thoriumreaktor - Liquid Fluorid Thorium Reactor


Spørgsmål og lign kan sendes til cmadsen@fys.ku.dk

Titel Thoriumreaktor - Liquid Fluorid Thorium Reactor (LFTR)
Emne Fysik
Forfattere Kristian Høier, Mike Lauge, Casper Lillegård Madsen, Morten Teuber
Vejleder Peter Hansen
År 2011
Karakter 10
Kort Resume Rapporten kigger først fysisk på hvordan fission virker. Herefter kigges der på Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) som var et forsøgsanlæg med en flydende reaktorkerne i 1960erne som danner grobund for LFTR-designet. Hvordan man udvinder uran og thorium af jordskorpen forklarer hvordan traditionel Uran-minedrift foregår, og kigger også på tilgængeligheden af thorium kontra uran. Herefter kigges der på de forskellige affaldstyper fra en atomreaktor. Dette leder hen på at der kigges på risici ved atomkraft og kig på tidligere uheld (Da uheldet i Japan ved Fukushima skete midt under opgaveskrivningen så nævner vi det er sket, men årsag og konsekvenser var umulig at komme ind på daværende tidspunkt). Opgaven rundes af med et kig på økonomien ved atomkraft og sammenligning imellem vindmøllepark, Generation 3+ reaktor og en LFTR.
Kommentarer Til eksaminationen var anken i høj grad at der ikke var nok "fysik" i opgaven. Det syntes vi også selv manglede, så et godt udgangspunkt ville være at uddybe emner som pairing-effekten, capture-to-fission ratio, udregning af sandsynligheder for fission. Ydermere kunne der til reaktordelen uddybes hvad selve reaktorkernen består af, altså hvad består den af rent kemisk. Her kunne man også kigge på decay-chains for dermed at kigge på produkterne fra fissionprocessen. Rensningsanlægget til at fjerne U-232 ville også være en god idé at beskrive nærmere med henblik på hvad der rent faktisk sker fysisk, i stedet for bare at sige at man udvinder U-232.
Projekt

Oversigt over andre Projekter

Tags: projekter, førsteårsprojekt, Fysik.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI