PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot
Tag

Fysik

I alt 56 artikler:

An Introduction to Quantum Field Theory anmeldelser, bog, partikelfysik.
Application of a non-hydrostatic, semi-Lagrangian scheme on convective dynamics projekter, speciale, geofysik, meteorologi, numerik.
Aspects of Lie (super)theory in quantum physics projekter, bachelorprojekt, partikelfysik.
Atmosfærestråling projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
Bottomonium (Y), Partikelresonanser ved myonparproduktion i CERN projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Bouncing Ball projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Bouncing Ball - Undersøgelse af et kaotisk system projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Broad band cavity enhanced direct frequency comb spectroscopy projekter, speciale, fysik.
Calcium Diffusion in Nerve Cells projekter, bachelorprojekt, Biofysik.
Carlsbergforkastningen projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
Case studies of the effect of latent heat release on extratropical cyclogenesis projekter, bachelorprojekt, geofysik, meteorologi.
Coilgun projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Diffusion on Networks: Slowest Decaying Modes and Network Modularity projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Directional dark field x-ray imaging projekter, bachelorprojekt, fysik.
Egenskaber af sæbefilm projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Eksperimentel bestemmelse af lysets udbredelseshastighed projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Elektroner i Boblekammer projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Elementarpartiklers Henfald (i boblekammer) projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Fractals in the Ising Model projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Fraktaler: Viskøse Fingre og DLA projekter, førsteårsprojekt, fysik, fraktaler, kompleks.
Gennemgang af kendte effekter af ioniserende stråling projekter, bachelorprojekt, biofysik.
Geoide måling med GPS projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
Higgs Hunting - Seperation af Simulerede Data projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Ikke-Newtonske væsker projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Iskerner projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
Kondo Effekt fysik.
Kraften Imellem Magnetbane og Superleder projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Limits on Anomalous Triple Gauge Couplings projekter, bachelorprojekt, fysik.
Low energy trajectories to the Moon projekter, bachelorprojekt, fysik.
Mössbauer spectroscopy on Mars analogous rocks projekter, bachelorprojekt, Fysik.
Neutronspredning anmeldelser, kursus, fysik, blok_1.
Novel X-ray imaging modalities - Seeing through food projekter, speciale, Fysik.
Numerisk Analyse af QT-dynamik i Patienter med Blodprop i Hjertet projekter, bachelorprojekt, Biofysik.
Obtaining the Hamiltonian of the electromagnetic eld from the Lagrangian and nding photon solutions projekter, bachelorprojekt, fysik.
Overfladehastigheder på Helheimgletsjeren målt med GPS projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
Paper on Synchronization projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Partiklers energitab i boblekammer projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Partiklers energitab ved passage gennem stof projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Pi-mesonens Middellevetid projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
PtSiC coating influence on the figure of 021mm slumped glass for the NuSTAR telescope projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Quantization of the non-relativistic string projekter, bachelorprojekt, fysik.
Quantum Computation with Majorana Fermions projekter, bachelorprojekt, fysik.
Reflekssionsspektre af Mars analog støv til kalibrering af Phoenix missionens iSweep eksperiment projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Reproducing the Standard Model using strings on magnetized D-branes projekter, speciale, fysik.
Røde blodlegemers mekaniske egenskaber projekter, førsteårsprojekt, biofysik.
Schaums Outlines (Quantum Mechanics) anmeldelser, bog, fysik.
Sonoluminescence projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Sonoluminescens projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Spreading, exploiting, and concealing information in complex systems and games projekter, speciale, Biofysik.
Syntese og undersøgelse af type II superleder projekter, førsteårsprojekt, faststoffysik.
Test af en simpel kvarkmodel for hadronmasser projekter, førsteårsprojekt, fysik.
The Double Pendulum projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Thoriumreaktor - Liquid Fluorid Thorium Reactor (LFTR) projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Tornadoer projekter, førsteårsprojekt, geofysik, meteorologi.
Vandraket - Sammenhæng mellem vandindhold og opnået højde projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Z0-bosonens henfaldskanaler projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI