PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

at kollapse ved brug af et eksternt påtrykt lydfelt. Selve kollapset, der finder sted en gang for

hver periode af lydfeltet, er så voldsomt at boblevæggene tvinges op over lydhastigheden i den

omkringliggende væske og boblens indre udsender lys. Ved at optage spektret for lysemissionen,

kan det lysende områdes overfladetemperatur bestemmes og i en opløsning af atmosfærisk luft

i vand kan denne nå op omkring 14000 K. Dette ekstreme fænomen undersøges på to måder,

nemlig ved frembringelse af adskillige kollapsende bobler i multibubblesonoluminescens (MBSL)

og ved fastholdelse af en enkelt bobbel i singlebubblesonoluminescens (SBSL), to metoder, der

hver især har sine forcer. I MBSL giver de mange kollapsende bobler mulighed for studier af

boblernes interaktion, samt undersøgelse af fænomener vedr. sonoluminescens, der sjældent optræder,

eller som kræver en stor mængde data for at kunne undersøges. Imidlertid er det ikke

muligt at fastslå den præcise påvirkning af hver enkelt bobbel i MBSL pga. boblernes indbyrdes

påvirkning af både hinanden og lydfeltet, og det er her at SBSL kommer ind i billedet. Ved SBSL

fastholdes en enkelt bobbel i et resonant lydfelt dvs. et lydfelt med en frekvens, der svarer til det

anvendte væskekammers resonansfrekvens. Her gennemfører boblen adskillige kollaps, hvorved

dens opførsel over tid kan studeres under langt mere kontrollerede forhold. I vores projekt har

vi valgt at koncentrere os om SBSL, idet kaosgruppen på NBI beskæftiger sig med denne type

sonoluminescens, og vil i resten af rapporten omtale denne form for sonoluminescens medmindre

andet er anført.

Titel Sonoluminescens
Emne Fysik
Forfattere Christian Christensen & Kristoffer Smed
Vejleder Mogens Levinsen
År 2005
Karakter 11
Kort Resume Sonoluminescens er en omdannelsen af lyd til lys, der kan optræde når man tvinger bobler til
Kommentarer Skulle efter sigende være nogle småfejl i vores førsteårsprojekt, men næppe noget graverende karakteren taget i betragtning.
Projekt

Oversigt over andre Førsteårsprojekter

Tags: projekter, førsteårsprojekt, fysik.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI