PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot


Udsnit fra rapportenKORT OM SONOLUMINESCENS


Man har endnu ikke fundet en tilfredsstillende forklaring på fænomenet sonoluminescens, men man har gennem mange forsøg kunnet observere følgende egenskaber ved stabil sonoluminescens:

* Det påførte lydfelt skal have en frekvens imellem 5 og 50 kHz.

* Lyset boblen udsender, er i virkeligheden massevis af lysglimt (ca. 20.000 i sekundet), der hver varer ca. 100 ps.

* Lysudsendelsen kommer fra midten af boblen

* Boblen udsender lys i det den kollapser (hvis lydtrykket er højt nok).

* Boblen har en radius på mellem 0,5 og 40 μm. I ligevægtstilstanden er radius ca. 4 μm.

* Boblens bevægelser lader sig beskrive af Rayleigh-Plesset-ligningen (på nær under kollapset). Den ændrer størrelse i takt med at lydfeltet ændrer sig.

* Boblen omgives af astronomiske tal: I overgangen fra lyd til lys, opnås en energikoncentration af størrelsesorden 1012. Accelerationen af boblens væg topper omkring 1011 g.5

* Sonoluminescens er kun mulig under særlige forhold: Vandet omkring den skal være afgasset og ikke for varmt. For at opnå en stærk lysudsendelse fra boblen, skal luften i boblen indeholde ædelgas. Andre gasser som ilt, brint og nitrogen giver en meget svagere udstråling.

* Spektret på boblens udsendte lys er kontinuert og ikke et linjespektrum som når rene gasser lyser.

Intensiteten af det udsendte lys er afhængig af den omgivende væskes temperatur, ligesom den er afhængig af hvilken væske der er tale om. Ved en faldende temperatur stiger intensiteten.6

Der arbejdes normalt med væsketemperaturer på omkring 0 grader (i vores tilfælde 9∘ C) og den benyttede væske er destilleret vand, da den giver højeste lysintensitet. Lysintensiteten afhænger endvidere af hvilken ædelgas boblen indeholder. I vores opstilling bruges Argon, da det i forvejen er indeholdt (1 %) i den atmosfæriske luft.

Titel Sonoluminescence
Emne Fysik
Forfattere Mads Peter Macholm, Emil Rose Tophøj, Jacob Kold, Allan L. R. Hansen
Vejleder Mogens Levinsen & Thomas Døssing
År 2010
Karakter 10
Kort Resume Sonoluminescens er et fænomen, hvor en boble i et vandkammer, påtvinget et harmonisk varierende tryk, mange gange i sekundet (afhænig af lydbølgens frekvens) kollapser, og i et splitsekund udsender lys, og opnår temperaturer, der får solens overfalde til at virke lidt til grin.
Kommentarer Under projektet kommer man til at arbejde med noget professionelt laboratorieudstyr, hvilket kan være virkeligt sjovt -- en helt anden oplevelse end LAB-øvelserne ;)
Projekt

Oversigt over andre Projekter

Tags: projekter, førsteårsprojekt, fysik.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI