PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

Projektets hoveddel er eksperimenter med deformation af røde blodceller, hvor deformationstider undersøges som funktion af laserstrålens intensitet og temperatur.


Der gives i rapportens appendix en række vejledninger i arbejdet med den optiske pincet, herunder fremstilling af mikrofluidkamre.

Der er mulighed for at lave en række forskellige projekter med den optiske pincet (rapporten her viser bare et eksempel), som alle er meget eksperimentelt betonede.


Det anbefales at tage et kig på rapporten, hvis man er interesseret i biofysik eller eksperimentalfysik generelt.

Titel Røde blodlegemers mekaniske egenskaber
Emne Biofysik
Forfattere Klaus Bruun Pedersen og Mikkel Schou Nielsen
Vejleder Heidi Lentge
År 2005
Karakter 9
Kort Resume I projektet arbejdes der med røde blodceller fra mennesker og frøer. De mekaniske egenskaber undersøges ved hjælp af en optisk pincet.
Kommentarer Projektet var første gang, at førsteårsstuderende arbejdede med en optisk pincet. Der er tale om en opstilling, der har kostet adskillige 100.000 kroner, og der er her mulighed for at arbejde med et avanceret værktøj, der benyttes inden for frontforskning i biofysik.
Projekt

Oversigt over andre Førsteårsprojekter

Tags: projekter, førsteårsprojekt, biofysik.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI