PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot


Dernæst undersøges muligheden for at realisere kvantebits i p-bølgesuperledere og udføre logiske operationer ved tunnelering af enkelte elektroner.

Titel Quantum Computation with Majorana Fermions
Emne Fysik
Forfattere Bjarke Mønsted, Monika Kovacic
Vejleder Karsten Flensberg
År 2011
Karakter 12
Kort Resume Opgaven introducerer den fornødne viden om kvanteinformation og udleder Majorana-fermioners statistik med henblik på topologisk beskyttede kvanteberegninger ved at ombytte disse.
Kommentarer Skriv gerne til bjarkemoensted@gmail.com for mere information.
Projekt

Oversigt over andre Projekter

Tags: projekter, bachelorprojekt, fysik.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI