PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

I vinteren 2006 begyndte Arvid Böttiger, Mikkel Schou Nielsen, Esben Tore Mølgård og Kim Georg Lind Pedersen at diskutere mulighederne for at få lavet en samlende webside for de studerende ved NBI - en slags rusmappe for alle årgange. Projektet blev i første omgnag døbt PSI.


2006


I foråret 2006 begyndte udviklingen af PSI. I først omgang blev siden hostet under levelup.dk - et af Arvids domæner. Omkring marts talte vi med Bjørn, systemadministratoren på NBI, og vi fik straks en konto på psi.nbi.dk med en MySQL database og PHP tilknyttet.


Omkring juni blev PSI 'officiel'. Vi fik sendt mails ud og hængt plakater op forskellige steder på NBI. I først omgang fik vi omkring 100 registrede brugere.


PSI var på det tidspunkt meget fragmenteret. Vi havde først lige fået implementeret wiki'en, upload fungerede ikke, både kategorierne spisesteder og IT var splittet helt væk fra wikien, ligesom der hverken var polls, kommentarbokse el.lign.


2007


I løbet af det første år indtil foråret 2007 udviklede vi wiki'en til at udgøre den altunderstøttende artikelstruktur på PSI, ligesom vi fik lavet PSIpolls, Kommentarbokse, billedgalleri, fik upload til at virke og fik lavet en ordentlig søgefunktion. I foråret 2007 havde PSI ca. 200 registrede brugere.


I juni måned indsendte redaktionen bag PSI en ansøgning til "KUURs innovationspulje", som var en pulje penge, som blev uddelt til nye tiltag for studiemiljø rundt om på KU. PSI fik her tildelt knap 10.000 kr til en ny server, som kan hoste PSI.


2008

PSI nåede nu op på et nogenlunde stabilt antal af besøg på ml 100-200 om dagen samt 300 aktiverede brugere, og PSIs kerneydelser ([1]) blev generelt kendt. Derudover begyndte også forelæsere mfl at gøre reklame for PSI.

PSI mangler dog at rekruttere nye folk, da de oprindelige redaktører nærmer sig specialeskrivningen.


I efteråret 2008 påbegyndtes PSI version 2 [2], hvor alting baseres på grupper, og hvor PSI dermed kan målrette sig til de eksisterende (og fremtidige) sociale sammenhænge på studiet.Ingen tags…

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI