PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot


Neutronspredining komplementerer den mere velkendte røntgenspredning ved at være meget velgenet til studiet af lette grundstoffer (især H), magnetiske strukturer, og elementære eksitationer (f.eks. fononer og spinbølger). Dette kursus vil give de studerende en introduktion til neutronspredning og dens anvendelser, styrker og svagheder. De studerende skal desuden opnå fortrolighed med opbygning og simulering af instrumenter til neutronspredning.

Titel Neutronspredning
Emne Fysik
Forelæser Kim Lefmann et al
Blok Blok 1
Kort Resumé Neutonspredning er en af de vigtigste eksperimentelle teknikker til at studere stoffers struktur og dynamik på atomart niveau.

Anmeldelser


Et rigtigt godt kursus, men man skal bestemt ikke lade sig narre af at kurset er bestået/ikke-bestået. Man arbejder en tredjedel med teori og to-tredjedele med simuleringer i programmet McStas.


Man skal aflevere tre rapporter i løbet af kurset, og de kan godt trække tænder ud, hvis man ikke får gode resultater i første forsøg. Kurset indeholder en uges ophodl på PSI i Schweiz, hvor man laver rigtige forsøg på nogle af de instrumenter man har simuleret i løbet af kurset. "Introduktion til Faststoffysik" er et absolut must, og teorien bag neutronspredning deler en del teori med Røngtenkurserne.


Oversigt over andre Anmeldelser

Tags: anmeldelser, kursus, fysik, blok_1.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI