PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

ReadMe.tex


\newgeometry

\section*


NBI package is a package written by Karen A. Voigt in agreement with the Niels Bohr Institute's administration. The package contains the official, updated logos for the University of Copenhagen and the Natural Science Faculty. Later versions will include logos for other institutes as well. Future versions will also include a more elaborate command for authors and supervisors which allows multiple inputs with separate/multiple affiliations.\\


The information the student is prompted to provide covers everything the institute needs when registering and cataloguing theses. The commands are fairly intuitive. The package will prompt you to provide:\\


\begin[1]

\item A title

\item A subtitle

\item The kind of project this covers

\item An author

\item A supervisor

\item Your institute(s)

\item Your department

\item Your email

\item The hand-in date for the project

\item The defence date of the project

\end


\section*


\begin[2]

\item To provide a title for the thesis, use

\verb|\title|

\item To provide a subtitle for the thesis, use

\verb|\subtitle|. If no subtitle, leave field blank to hide.

\item To provide the kind of project, use

\verb|\project|

\item To provide the author of the thesis' name, use \verb|\author|

\item The package is set to put today's date as default. To change this, use \verb|\date| and either put in a specific date or leave blank to hide the date.

\item To provide the sueprvisor(s) for the project, use \verb|\supervisor| and seperate supervisors by and.

\item To provide an institute (or more), use only one command \verb|\supervisor|

\item To provide your department, use \verb|\department|

\item To provide an email, use \verb|\email|

\item To provide the hand-in date, use \verb|\handindate|

\item To provide a date for the defence or exam, use \verb|\defencedate|

\end


\subsection*


\noindent \verb|\supervisor|\\

\verb|\project|\\

\verb|\author|\\

\verb|\title|\\

\verb|\subtitle|\\

\verb|\department|\\

\verb|\institute|\\

\verb|\email|\\

\verb|\handindate|\\

\verb|\defencedate|\\


% \section

% \subsection

% \subsubsection
Main test document you can use to get a feel for things


\documentclass[3]

\usepackage[4]

\usepackage\supervisor

\project

\author

\title

\subtitle

\institute

\department

\email

\handindate

\defencedate


\begin


\maketitle


\input


\end
Save the following piece of code as a "nbi.sty" file


%See ReadMe.tex

\ProvidesPackage - this version should work for most people

\RequirePackage %Requires the geometry package to change margins on the front page

\RequirePackage %Requires wrapfig to put logo next to signature

\RequirePackage[5]


%%Packages for the background picture

\RequirePackage %Requires the graphicx package to show a logo picture

\RequirePackage %Requires the eso-pic package to change the background


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Package description for n00b options %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


%\DeclareOption*}

\DeclareOption*{%

\PackageWarning

}


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Package description for option: 'eng'(English) %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


%%Declare option: English frontpage (eng)

\DeclareOption{


%%New commands for filling out the front page with annoying prefilled lines

\title %Filling a title, if forgotten

\author %Filling a subtitle, if forgotten


%Provide subtitle

\newcommand*[6]}

\newcommand*


%Provide title

\newcommand*[7]}

\newcommand*


%Provide supervisor(s)

\newcommand*[8]}

\newcommand*


%%Commands for registration and cataloguing

%Provide an institute

\newcommand*[9]}

\newcommand*


%Provide a department

\newcommand*[10]}

\newcommand*


%Provide an email:

\newcommand*[11]}

\newcommand*


%Provide handin date

\newcommand*[12]}

\newcommand*}


%Provide defence date

\newcommand*[13]}

\newcommand*


%%Command for background - well, it will become a command when I'm done :-)

%Define frontpage

\newcommand*[14]}

\newcommand*


%Define frontpage

\newcommand*[15]}

\newcommand*


%Command for background (only on one page)

\newcommand*[16]}}}

\newcommand*


% \AddToShipoutPicture*} %This snip of code works well, if all else fails.


\renewcommand*{%Define the content of the frontpage


\begin

\newgeometry

\background


\vspace*


%\centering


\vspace


\vspaceWritten by


{\large \@date\par

\vspace

Supervised by\par

\@supervisor\unskip\strut\par}


\vfill
\newpage


\begin

\vspace

\includegraphics[17]

\end

\thispagestyle


\vspace*

{\large

\begin p}


& \@institute\par\\

% \vspace


& \@department\par\\

% \vspace


& \@author\par\\

% \vspace


& \@email\par\\


& \@title \hfill \linebreak - \@subtitle\par\\

% \vspace


& \@supervisor\par\\

% \vspace


& \@handindate\par\\

% \vspace


& \@defencedate

\end}

\vfill


% \begin

% \vspace

% \includegraphics[18]

% \end


\noindent\makebox[19]\enspace\hrulefill}\vspace*\\

\noindent\makebox[20]\enspace\hrulefill}\vspace*\\

\noindent\makebox[21]\enspace\hrulefill}\\

\restoregeometry

\end

}

}


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Package description for option: 'dan' (Danish) %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


\DeclareOption{%New commands for filling out the front page with annoying prefilled lines

\title %Filling a title, if forgotten

\author %Filling a subtitle, if forgotten


%Provide subtitle

\newcommand*[22]}

\newcommand*


%Provide title

\newcommand*[23]}

\newcommand*


%Provide supervisor(s)

\newcommand*[24]}

\newcommand*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Commands for registration and cataloguing (library needs) %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


%Provide an institute

\newcommand*[25]}

\newcommand*


%Provide a department

\newcommand*[26]}

\newcommand*


%Provide an email:

\newcommand*[27]}

\newcommand*


%Provide handin date

\newcommand*[28]}

\newcommand*}


%Provide defence date

\newcommand*[29]}

\newcommand*


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Background command %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


%Define frontpage

\newcommand*[30]}

\newcommand*


%Define frontpage

\newcommand*[31]}

\newcommand*


%Command for background (only on one page)

\newcommand*[32]}}}

\newcommand*


% \AddToShipoutPicture*} %This snip of code works well, if all else fails.


\renewcommand*{%Define the content of the frontpage


\begin

\newgeometry

\background


\vspace*


%\centering


\vspace


\vspaceSkrevet af


{\large \@date\par

\vspace

Under vejledning af\par

\@supervisor\unskip\strut\par}


\vfill
\newpage

\begin

\vspace

\includegraphics[33]

\end

\thispagestyle


\vspace*

{\large

\begin p}


& \@institute\par\\

% \vspace


& \@department\par\\

% \vspace


& \@author\par\\

% \vspace


& \@email\par\\


& \@title \hfill \linebreak - \@subtitle\par\\

% \vspace


& \@supervisor\par\\

% \vspace


& \@handindate\par\\

% \vspace


& \@defencedate

\end}

\vfill


% \begin

% \vspace

% \includegraphics[34]

% \end


\noindent\makebox[35]\enspace\hrulefill}\vspace*\\

\noindent\makebox[36]\enspace\hrulefill}\vspace*\\

\noindent\makebox[37]\enspace\hrulefill}\\


\restoregeometry

\end

}

}


\ExecuteOptions


\ProcessOptions \relax


\endinput

Tags: latex.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI