PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

Betragt et data-sæt bestående af punkter, hver med en usikkerhed på . Vi vil gerne finde den teoretisk sammenhæng der bedst beskriver punkterne.


Derfor skal man kunne sammenligne en række forskellige teoretiske sammenhænge. Lad nu betegne punkt nr. i's afvigelse fra den teoretiske sammenhæng. Så kan vi udregne for sammenhængen:


:


Her vil være lille hvis kurven for den teoretiske sammenhæng ligger indenfor usikkerhederne på de enkelte punkter, mens er stort hvis kurven ligger udenfor usikkerhederne.


Men det er jo en kendt sag at man kan finde et 'te grads polynomium som går igennem alle punkter. Da vi oftest er interesseret i en så simpel sammenhæng som muligt vil vi gerne forfine vores udtryk for .


For at fremme de simple løsninger, begynder vi med at definere antallet af frihedsgrader for en given teoretisk sammenhæng:


:antal frihedsgrader = antal datapunkter - antal frie parametre


Her er antallet af frie parametre, det antal parametre, der indgår i den teoretiske sammenhæng. F.eks. har sammenhængen tre frie paramtre (nemlig a,b og c).


Den reducerede ki-kvadrat er nu defineret som:


:


generelt vil vi forvente en værdi for på omkring 1, mens værdier mindre end 1 vidner om et usædvanligt god sammenæng, og værdier større end 1 vidner om et specielt dårlig sammenhæng.


Vi kan så afgøre hvilken teoretisk sammenhæng der beskriver punkterne på den bedste og simpleste måde ved simpelthen at sammenligne værdien af deres reducerede ki-kvadrat.

Tags: databehandling, statistik.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI