PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

}

}


Lad os tage et eksempel, hvor du vil bedrive et stykke banebrydende forskning ved eksperimentelt at bestemme sammenhængen mellem snorlængde l og svingningstid Tfor et matematisk pendul.


Du foretager derpå en række målinger for det matematiske pendul. Du får følgende resultater:


l / m δl / m T / s δT / s
4.00 0.01 4.16 0.05
3.60 0.01 3.85 0.05
3.20 0.01 3.60 0.05
2.80 0.01 3.37 0.05
2.40 0.01 3.12 0.05
2.00 0.01 2.85 0.05
1.60 0.01 2.57 0.05
1.20 0.01 2.21 0.05
0.80 0.01 1.75 0.05
0.40 0.01 1.27 0.05

Vi gemmer tabellen i filen data.txt, og plotter dem i GNUplot med kommandoerne:


:gnuplot> set xrange to 4.4

:gnuplot> set xlabel 'l / m'

:gnuplot> set ylabel 'T / s'

:gnuplot> plot 'data.txt' using 1:3:4 title 'data' with yerrorbars


Lad os kort forklare kommandoerne.

*I den første linje sætter vi det udsnit af x-aksen vi kigger på. På den måde sikrer vi os at alle vores data-punkter ligger indenfor grafen.

*I anden og tredje linje sætter vi størrelser og enheder på hhv. x-aksen og y-aksen.

*I fjerde linje plotter vi vores data. Her betyder "using 1:3:4" at vi plotter kolonne 1 (l) ud af x-aksen og kolonne 3 (T) ud af y-aksen med usikkerheden angivet i kolonne 4 (δT).


Dette giver følgende plot:


center|


Næste trin er at fitte data til den sammenhæng som teorien giver. I vores eksempel er T(l)=2\pi\sqrt.

Tags: it, gnuplot.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI