PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

Frokostklubben (The Lunch Club)


Formål


Formålet med frokostklubben er at øge kontakten mellem de speciale-studerende på tværs af forskergrupperne for på den måde at:


*udveksle erfaringer vedr. opgaveskrivning og specialeforløb

*give yngre studerende idéer til hovedfagskollokvier, bachelor- og speciale-projekter

*forhindre isolation af de studerende (den kendte speciale-sump)


Form og Indhold


Indholdet af møderne er en kort præsentation af et speciale-projekt og -forløb (på skift mellem deltagerne) samt diskussioner om andre relevante ting som f.eks. kursusvalg, studiekredse og speciale-pladser. Møderne forløber sædvanligvis ved, at der den første halve times tid snakkes på kryds og tværs henover maden. Herefter tager dagens oplægsholder ordet og præsenterer sit emne - oftest under publikums fortsatte smasken - hvorefter der er mulighed for at diskutere og kommentere oplægget. Møderne er præget af en uformel tone, så under hele forløbet, er du velkommen til at spørge dine medstuderende om netop det, du har på hjertet, eller blot at at bringe et interessant emne på banen.


Tid og Sted


Møderne finder sted i frokostpausen på udvalgte fredage. Vi tilstræber at starte møderne kl. 12.00, men hvis du har undervisning op til frokosten, er det intet problem at komme dumpende senere. Møderne finder sted på skift mellem Rockefeller-komplekset og Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej.


Kontakt


Frokostklubben har en kursushjemmeside: [1]

[2]

Ingen tags…

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI