PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot
Fraktaler


Interesserede er velkomne til at kontakte os (fx på sofie.janas@gmail.com).

Titel Viskøse Fingre og DLA
Emne Fysik og komplekse systemer
Forfattere Alexander Valentin Nielsen, Maximillian Fornitz Vording, Sofie Janas og Solvej Knudsen
Vejleder Jeppe Søgaard Juul
År 2012
Karakter 12
Kort Resume Komplekse og ikke-lineære systemer optræder overalt i naturen. Et eksempel på dette er fraktal opførsel i fysiske systemer, som dette projekt undersøger. Fraktaler er matematiske objekter, der bla. er selvsimilære på alle størrelsesskalaer, og som viser sig at beskrive mange fysiske systemer enormt godt, som fx formen på skyer, kystlinier og lyn. Projektet her beskæftiger sig med dels at introducere fraktalteori og hvordan det bliver overført til fysiske systemer, og dels 2 typer specifikke fraktaler: en eksperimentelt fremstillet fraktal vha. fænomenet Viskøse fingre og en simuleret fraktal vha. Diffusions-begrænset Aggregation (DLA), som derefter bliver behandlet for at finde deres fraktaldimension med henblik på at bestemme deres universalitetsklasser.
Kommentarer Et meget åbent projekt ift. tilgangsvinkler - man kan frit vælge mellem at behandle de dybere matematiske aspekter ved fraktaler eller fokusere mere på eksperimentelt arbejde eller simulation. Derudover kan man også undersøge andre fraktalegenskaber eller -typer. Vær opmærksom på, at fremstilling af Viskøse fingre er noget tidskrævende, men absolut ikke svært - men overvej evt. at fremstille en anden type fraktaler eksperimentelt, fx. vha. Dielectric breakdown.
Projekt

Oversigt over andre Projekter

Tags: projekter, førsteårsprojekt, fysik, fraktaler, kompleks.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI