PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

}

Rusvejledergruppens officielle navn er Fysisk Faggruppe. Det er rent formelt en forening, som har til formål at planlægge og afholde studieintroduktionsforløbet på fysik, også kendt som rusforløbet. Som enhver forening har ffgruppen også nogle vedtægter. Følg linket til højre.


At være rusvejleder på fysikstudiet er et frivilligt ulønnet arbejde. Og man skal ikke lade sig narre; der er virkelig et stort stykke arbejde forbundet med en rustur. Heldigvis har man til gengæld også en masse sjov undervejs.

Hovedparten af arbejdsbyrden ligger i august måned, men planlægningen af rusturen påbegyndes allerede tidligt i foråret.


Vejen til rusvejleder


Det første introducerende møde afholdes typisk i februar måned. Her er alle velkomne til at møde op og høre mere om, hvad det går ud på. Herefter kommer nogle måneder op til udvælgelsen, hvor alle interesserede lærer hinanden bedre at kende og så småt starter på de indledende opgaver. Udvælgelsen af de endelige vejledere sker i slutningen af april eller starten af maj. Antallet af rusvejledere varierer med hvor mange nye studerende, der har været året før og forventes det kommende år. De sidste 3 år har der været ca 18 rusvejledere.


Kontakt


Er man interesseret i at høre mere, eller hvis man har nogen spørgsmål, kan man henvende sig på mailinglisten ffgruppe @ fys.ku.dk.Mailingliste:

Tags: forening.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI