PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

Her er et forsøg på at beskrive et fag, som jeg ( jbruun) synes mangler på fysik. Vi bruger samme struktur som på studieinformationssystemet (sis).


Motivation


Som fysiker bliver man tit spurgt om hvordan alverden fungerer. Som regel kan man svare noget, men man har jo sit specielle område, hvor man ved en masse. Det kunne være rart både for fysikeren personligt og for fysikstudiets renommé, om man havde mulighed for at kigge på dagligdagsting med samme ildhu, som vi kigger på kvantemekanik.


Det betragtes fra de høje herrer og damer som vigtigt, at vi er gode til at formidle vores fag. Det er nemt at lægge formidling af naturvidenskab ind over dette fag.


Undervisningens gang


Nogle mulige didaktiske principper og konkrete beskrivelser af undervisningen kommer her senere.


Kurset, som de ville se ud på SIS


Udgave: Lektionsplanen XXX

Kursusnavn: Dagligdagsfysik

ECTS-points: 7,5

Placering i blokstruktur: 4. blok

Skemagruppe: X

Varighed: 7 uger.

Kontaktpersoner: Nogen..

Tid og sted: Hvem ved?


Indhold: De studerende skal i løbet af kurset finde dagligdagsfænomener, -maskiner, -apparater og -situationer, som kan beskrives ved hjælp af fysik. Man skal finde ud af, hvordan tingene kan beskrives af de fysiske love, man har lært i løbet af studiet. Nogle konkrete eksempler er:

# Hvidevarer

# En bil (motor, udformning, sikkerhed)

# Krop og sundhed

# Brug af statistik

# Byer som netværk

# Andet

Mål: Den studerende skal lære at benytte sig af fysisk tankegang også uden for studiets rammer. Han eller hun skal blive fortrolig med at lave forsimplende antagelser om dagligdagsfænomener og ud fra given data overveje, hvor godt de stemmer med virkeligheden. Endelig skal den opnåede viden formidles videre til en målgruppe.

Lærebøger: Kurset benytter sig af de lærebøger, de studerende allerede har. Derudover noter, bøger og artikler, som de studerende og lærerne finder løbende.

Tilmelding:

Foregår på selvbetjeningen d. ??

Eksamensform: Formidling med benspænd.

Eksamen: 3 gruppeopgaver lavet i forskellige grupper.

Reeksamen: Nej

Kursushjemmeside: ??

Undervisningssprog: Kun dansk

Sidst redigeret: ??

Ingen tags…

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI