PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot
2008

Punkterne er taget fra ansøgningsskemaet. Opslaget findes i .


toc


1. Data


Ansøgers navn (projektansvarlig): Arvid Piehl Lauritsen Böttiger


Adresse: Smallegade 36. B 3. th. 2000 Frederiksberg


CPR-nr.


Email:


tlf: 3095 6090


Navne på andre involverede: Mikkel Schou Nielsen (studerende), Esben Tore Mølgaard (studerende), Kim Georg Lind Pedersen (studerende), Toke Lynæs Larsen (studerende) og Lea Hildebrandt Rossander (studerende).


Ansøgers tilknytning til Københavns Universitet: Studerende ved De Fysiske Fag på Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.


2. Formål


Ansøgningens formål (meget kort beskrevet):


PSIgruppen søger midler til en studenterdreven webserver ved de Fysiske Fag. Serveren skal hovedsageligt benyttes til vores (de studerendes) egen studenterportal psi.nbi.dk, men det er målet, at også andre foreninger på Fysik som Fagrådet og FysikRevy får direkte gavn af serveren.


3. Budget


Budget for projektet:


Vi har med hjælp fra den edb-ansvarlige på Niels Bohr Instituet, Björn Nilsson, fået følgende tilbud på en webserver (se i øvrigt vedlagte Bilag 3):


Server (418044-421 HP proliant DL320) 7.490 kr.
Ram (432804-B21 HP 1024MB UB DDR2-667 PC2-5300 SDRAM) 897 kr.
Harddsik (349237-B21 80GB SATA 1.5Gb 7200 rpm Hot-Plug Drive) 573 kr.
Buffer ( ca. 5 %) ca. 440 kr.
I alt (eksklusiv moms) 9400 kr.

Al udvikling og vedligeholdelse af PSI foretages frivilligt af en gruppe studerende, PSIgruppen, og vores eneste udgift er derfor webserveren.


4. Redegørelse for projektet


Projektet PSI.nbi.dk


Vi er en gruppe studerende ved de Fysiske Fag, der igennem det seneste års tid har udviklet på studenterportalen PSI.nbi.dk. Vi forsøger i udviklingen at nytænke opbygningen af et sådant projekt. Vi har valgt at basere hovedparten af PSI på vores eget wiki-system, som alle studerende og ansatte frit kan bidrage til med deres viden om faglige og sociale studierelevante emner.


Satsningen har indtil videre båret frugt, og selvom vi kun er i opstartsfasen, har vi allerede 200 registrerede studerende og VIPer og 120 artikler om diverse studierelevante emner.


Niels Bohr Insitutet er opdelt i fire-fem forskellige fagretninger, hvilket betyder at det er svært at finde et fællesfagligt sammenhold på tværs af de enkelte uddannelser. Det er vores håb, at PSI som en webportal for alle fysikstuderende vil kunne medvirke til at skabe grobunden for et tættere fagligt fællesskab både på tværs af årgange og studieretninger.


Det er naturligvis vores ambition, at også ansatte VIPer vil tage PSI til sig og derved åbne op for en mere umiddelbar og direkte kommunikation mellem VIPer og studerende. Ind til videre har flere VIPer kontaktet os både for at annoncere workshops og foredrag PSI.


Som udviklere på PSI er vi meget bevidste om at sikre, at der hele tiden kommer "nyt blod" til. Vi er i den forbindelse netop i gang med at udvide udviklergruppen med yderligere to studerende, hvilket vi i fremtiden vil forsøge at gøre mindst en gang årligt.


Problemet


Selv om PSI allerede i dag virker, og bruges, er vi underlagt en lang række tekniske begrænsninger. Vores diskplads er meget begrænset, vores tekniske midler er meget primitive og det meget høje sikkerhedsniveau på forskningsnetværket gør det umuligt at tilbyde alle de services, vi gerne ville.


Vi er f.eks. i gang at udvikle et billedgalleri, hvor vi kan samle alle billeder fra de sociale arrangementer på Fysik. Men på grund af begrænset plads har vi måttet stille udviklingen i bero, og sådan forholder det sig desværre med en række af de projekter, vi arbejder med for tiden.


Derudover må vi, grundet manglende kontrol over serveren, lukke ned for PSI, hver gang vi udvikler på den. Da kun en person kan udvikle af gangen, har dette sat en yderligere dæmpning på kreativiteten. Alt dette besværliggør i hvert fald udviklingen væsentligt, hvis vi skulle fortsætte på Niels Bohr Institutets servere.


Løsningen


Derfor falder det naturligt at søge midler til en webserver hvor vi kan hoste PSI.nbi.dk. Det vil gøre udviklingsarbejdet mere fleksibelt og ligetil, da udviklerne selv kan administrere serveren, installere software etc. Samtidig vil PSI ikke længere udgøre nogen sikkerhedsrisici i forbindelse med Niels Bohr Institutets forskningsnetværk.


Hedudover vil en studenterdrevet server kunne lette arbejdsgangen for mange af studenterforeningerne på Fysik. Eksempelvis vil Fagrådet let kunne lave en online spørgeskemaundersøgelse, FysikRevyen vil kunne opbevare optagelser af tidligere revyer på kontoen etc. I det hele taget er det meningen at enhver studerende med et fornuftigt projekt skal kunne få adgang til serveren.


En server vil også betyde at vi på længere sigt ville gøre PSI til et såkaldt "open source"-projekt. Andre studier vil altså kunne sætte deres egen udgave af PSI op hos dem selv, så de ikke behøver opfinde den dybe tallerken igen.


5. Andre sponsorer


Er der ansøgt/bevilget støtte fra anden side til projektet? I bekræftende fald forklar nærmere, hvor og hvor meget der er søgt bevilget.


Niels Bohr Insitutet, har gennem edb-ansvarlig Björn Nilsson, lovet at dække driftsomkostningerne til serveren ved at sørge for fysisk plads i deres serverrum samt strøm og båndbredde.


6. Bilag


Vi vedlægger følgende bilag:


#Anbefaling af PSI fra Bachelorstudienævnet på Det Naturvidenskabelige Fakultet:

#Anbefaling fra edb-ansvarlig Björn Nilsson.

#Tilbud om køb af webserver fra Datacon A/S:


Ingen tags…

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI