PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

Titel An Introduction to Error Analysis
Emne Fysik
Forfatter John R. Taylor
Udgiver University Science Books
År 1997
Udgave second edition


Anmeldelser


Bogen omhandler fejlanalyse, usikkerhedsberegning og databehandling, og er på den måde ret enestående, idet der ikke er mange bøger på markedet af den art. Bogen er opdelt i to dele, hvor den første del introducerer de grundlæggende idéer og koncepter inden for fejl analyse, med hovedvægt på det man typisk har behov for i laboratorieøvelser på bachelorniveau.


Hovedoverskrifterne er hvordan man bestemmer usikkerhed på målte størrelser, og hvordan man ud fra disse kan beregne usikkerheden på beregnede størrelser, samt beregning af statistisk usikkerhed med udgangspunkt i normalfordelingen. Anden del går mere i dybden med mere avancerede metoder til f.eks. at beregne vægtede gennemsnit, forkaste målepunkter, foretage lineær regression, beregne kovarians og korrelation mm.


Bogen giver gode forklaringer og begrundelser for de begreber, der introduceres. På den måde får man en dybere eksperimentel forståelse udover blot den statistisk matematiske. Til hvert emne er der gode eksempler, der viser, hvordan og hvornår man anvender de forskellige metoder. Opgaverne til hvert kapitel er markeret med 1 til 3 stjerner, der angiver hvor svær eller arbejdskrævende en opgave er. Bogens helt klare styrke er, at den præsenterer en essentiel viden om fejlanalyse på en grundig måde og på et niveau, hvor alle kan være med.


Men da bogen netop er tænkt som en introduktion, vil en mere erfaren læser sikkert finde, at bogen går for langsomt frem og ikke går dybt nok ned i de enkelte emner. Alt i alt en vigtig bog, som alle burde læse på deres første år.Idet alle væsentlige formler er samlet på første og sidste opslag og disse formler stort set er alt man behøver, er det godt nok de dyreste fire sider, jeg nogensinde har købt.

Oversigt over andre Anmeldelser

Tags: anmeldelser, bog.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI