PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

Fagrådsmåde d. 29/9 (Generalforsamling)


Til stede: Jacob, Ida, Sara, Mikkel KFUM, Jonatan, Alexander, Troels, Walter, August, Jonathan, Mathias M., Peter, BD, undertegnede, Morten, Signe, Mathias B., Mikkel L., Maja, Anna og Martin.


Referent: Ann-Sofie
toc
1) KM + formalia

Robert har sagt op, så der er stormøde i morgen kl. 9.15 på HCØ.

Der er Fysik*-special i morgen om studieteknik.

SaTyR-revy i slutningen af efterårsferien, billetsalget starter på mandag.

Mathias har en plan om at købe pizza bagefter på fagrådetsregning: Hvor mange vil spise med?

Dirigent: Jantzen er valgt

Referent: Mig


2) UU-gruppens halvårsberetning

UU's halvårsberetning:

Vi har evalueret kurser for Blok 2, Blok 3, Blok 4.

Vi har snakket programmeringskundskaber på baggrund af evalueringerne fra undervisere og studerende

UU-gruppen af studerende + Lise Arleth + Anja C. Andersen har skrevet debatindlæg i Politiken for at påvirke debatten om Gymnasiereformen

Det lykkedes ikke.

Vi har haft Karen Rønnow og Grethe Bertelsen fra SCIENCEledelsen på besøg og diskuteret, hvordan vi får kommentarer til lokaler videre


3) ScR-repræsentanternes halvårsberetning

Liv er her ikke. Rus!

Mikkel siger noget!

Der er kommet nye rammer for studieintroduktionen, og skal gå helt ind i blok 2.

Der har været debat om læsepladser, og man vil gerne lave flere læsepladser på HCØ. Det står bl.a. en prototype nede i vandrehallen.

De vil også gøre noget ved strøm, de vil måske give os mulighed for at få strøm til eksamen. De vil også forbedre internettet.


4) |RUM|'s bestyrelses halvårsberetning

|RUM| bliver renorveret, da vi har fået 70.000 kr til dette. Status på det er at arkitekterne endelig har fået fingrene ud. I løbet af næste uge vil der blive målt op inde i |RUM|. Mandag om 10 dage-ish er der plantegningsmøde, og hvis planen bliver godkendt denne dag, går renoveringen igang i uge 46. Vi skal regne med at renoveringen varer 1 uge. Renoveringen går først i gang når vi har tømt |RUM|, Bente skaffer et sted hvor vi kan opbevare de ting vi vil beholde. Vi får et komfur!!!!!!!!!!! Øhhh... Ja tak, blev der sagt! OG der kommer nok en koldtvandfontane i Sydenden. Kaffemaskine får i måske også, men alt dette vides først om 10 dage.

Fælles far har ryddet op i |RUM| et par gange. I blok 4 sejlede det hele meget drastisk på et tidspunkt. Bestyrelsen var tæt på at rydde |RUM|. senest er der forsøgt at blive ryddet op i kopperne. Hvis man savner sin kop kan man kontakte |RUM|'s bestyrelse. |RUM| har knap 5000 kr. Money!!!!!! Så vi køber diskolys for alle pengene.... Eller noget......


5) IR repræsentanternes halvårsberetning

IR er i gang med at lave en ny strategi, således at der er en strategi undervejs når vi flytter til NBB.


6) Valg af stemmetællere

Walter, Jonathan og Mikkel blev valgt.


7) Valg af

a) Kontaktperson til SR

Jonathan stiller op og Jonathan bliver valgt.


b) Økonomiansvarlig

Sara stiller op og Peter siger noget med tillidsafstemning, Sara bliver valgt.


c) FAR+MOR

Sara og Jacob er stillet op til fællesfar. Sara og Jacob er valgt.

Ida har stillet op som mor. Ida er valgt.


d) Valgkampsansvansvarlig

Der er ingen der lige stiller op. Øv bøv.


e) Ladcykelansvarlig

Mikkel og Morten stiller op sammen. Alexander og Signe stiller også op sammen. Signe og Alexander er blevet valgt.8) Valg af |RUM|'s bestyrelse

Maja, August, Alexander, Jonatan, Morten og Signe stiller op.

Maja, August, Alexander, Morten og Signe er blevet valgt.


Dagmar er trådt ind af døren og husbjørnen har forladt rummet.


9) Valg af UU-gruppen

Walter, Jonathan og Alexander stiller op og de er blevet valgt.

Undertegnede stiller op som 1/2-års overtager og undertegnede er blevet valgt.10) Valg af SN-repræsentanter

Mikkel KFUM, Peter og Molly stiller op.

Molly og Mikkel er blevet valgt.


Suppleanter: Alexander stiller op som 1. suppleant og August stiller op som 2. suppleant og Walter stiller op om 3. suppleant. De er alle tre valgt.


11) Valg af IR-repræsentanter

Asger har stillet op og er dermed også valgt da han er den eneste der er stillet op rettidigt.

Sara stiller op. Og Sara er valgt.


Suppleant: Morten stiller op og Morten er valgt.12) Suppleringsvalg

Valgkampsansvarlige: Der er fortsat ingen der vil være valgkampsansvarlige. FEdT!

DIR's bestyrelse: Alexander stiller op. Alexander er valgt ind.


13) Ændringer til statutten

a) Indkommende forslag


Ændringer vedr. flytning af kassererfunktion til Fagrådets venner:

I § 17, punkt 7 vedr. valg af repræsentanter fjernes punktet “Økonomiansvarlig” (Der stemmes enstemmigt imod)§ 23 ændres fra

“Det er den økonomiansvarliges opgave at holde orden i fagrådets økonomi. Den

økonomiansvarlige er den eneste, der kan disponere over Fysisk Fagråds økonomi”

til

“Fysisk Fagråds økonomi administreres af den frivillige forening “Fysisk Fagråds Venner”

med CVR­nummer 37918334. Alle med stemmeberretigelse jf. § 6 kan begære Fysisk

Fagråds Venner om økonomisk støtte til fagrådets arbejde; herunder ved henvendelse til far

og mor”.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.


Peter foreslår en ændring til ændringsforslaget:

"Den økonomiansvarlige i Fysisk Fagråd skal stille op som kasserer i Fysisk Fagråds Venner.

Fysisk Fagråds økonomi administreres af den frivillige forening “Fysisk Fagråds Venner”

med CVR­nummer 37918334. Alle med stemmeberretigelse jf. § 6 kan begære Fysisk

Fagråds Venner om økonomisk støtte til fagrådets arbejde; herunder ved henvendelse til far

og mor."


Peters foreslag er vedtaget 18 mod 1.


I § 37 fjernes “økonomiansvarlig” som repræsentant, der kan sanktioneres.

Der stemmes enstemmigt imod.


Altså er det vedtaget at § 23 bliver ændret til

"Den økonomiansvarlige i Fysisk Fagråd skal stille op som kasserer i Fysisk Fagråds Venner.

Fysisk Fagråds økonomi administreres af den frivillige forening “Fysisk Fagråds Venner”

med CVR­nummer 37918334. Alle med stemmeberretigelse jf. § 6 kan begære Fysisk

Fagråds Venner om økonomisk støtte til fagrådets arbejde; herunder ved henvendelse til far

og mor."


Ændring så MOR og FAR skal være blandt økonomiansvarlige i Fysisk Fagråds

Venner.

Til § 24 om fars og mors opgaver tilføjes:

“Far og mor skal derudover stille op til formandsskabet i foreningen Fysisk Fagråds Venner

ved næstkommende generalforsamling. Far er farmand og mor er næstfarmand.“

18/19 stemmer for at det skal ske.


“Far og mor skal derudover stille op til formandsskabet i foreningen Fysisk Fagråds Venner

ved næstkommende generalforsamling. Far til farmand og mor til næstfarmand.“

15/19 stemmer for, så det er vedtaget.


14) Uddeling af FSF-legat

Der er en beholdning på ca. 200 kr efter at ting blev stjålet. Det foreslås at vi venter til vi rent faktisk ved hvilke penge vi har at gøre med, inden at vi uddeler det.

Vi nedsætter en komité:

Maja, Peter og Mikkel stiller op og bliver valgt.


15) Ævt.

Søndagsregnecafé på søndag:

Undertegnede stiller den frem på søndag.

Alexander og Mathias handler ind.


Den Sure Sok spiller bold. Der er kamp 14.30 mod biologi i morgen i Fælledparken.


17. november er der bestyrelsesvalg til universitetsbestyrelsen. Vi vil gerne støtte studenterrådet, men hvem skal være Fysiks ansigt?? Vores stemmer bliver overført til studenterrådet.

Alle tøserne stiller op.


Vi hylder og hilder og hælder Robert. Vi sender et kort til Robert på vegne af fagrådet.

Tags: ref2016, referat.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI