PSI.NBI.DK Grupper+

PSI.NBI.DK

PSI er skrevet af fysikstuderende til fysikstuderende. Målet er at gøre hverdagen lettere–både fagligt og socialt.

Admins

Arvid
Kim
Schou
Et
Boeje
Fiana
Amaliec
Fitfot

I alt 288 artikler

160929 referat ref2016, referat.
190214 referat ref2019,, referat.
190502 referat ref2019,, referat.
42
Ageing, Cancer or Immortality (project proposal) proposal, first-year-project, biophysics, lan:en.
Alders- og afstandsbestemmelse af den åbne stjernehob NGC188 projekter, førsteårsprojekt, astronomi.
Alternative Programmer it.
An Introduction to Error Analysis anmeldelser, bog.
An Introduction to Quantum Field Theory anmeldelser, bog, partikelfysik.
Anmeldelser anmeldelser, rus.
Ansøgning til KUURs innovationspulje (2008)
Application of a non-hydrostatic, semi-Lagrangian scheme on convective dynamics projekter, speciale, geofysik, meteorologi, numerik.
arXiv tidsskrift.
ASF forening.
Aspects of Lie (super)theory in quantum physics projekter, bachelorprojekt, partikelfysik.
At logge ind it.
At printe it.
Atmosfærestråling projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
Autogem wiki, hjælp.
Bellota og Ko spisesteder.
Benny
Billedbehandling it.
Biocenterets kantine spisesteder.
Biofysik
Black November 08
Blegdamsvej nbi.
blok1kurser redirect.
blok2kurser redirect.
blok3kurser redirect.
blok4kurser redirect.
Boganmeldelse theoretical, mechanics, of, particles, and, continua,, analytisk, mekanik., analmek., boganmeldelse..
Bottomonium (Y), Partikelresonanser ved myonparproduktion i CERN projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Bouncing Ball projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Bouncing Ball - Undersøgelse af et kaotisk system projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Broad band cavity enhanced direct frequency comb spectroscopy projekter, speciale, fysik.
Browsing igennem en shh-tunnel it.
BSF forening.
Cafeen rus.
Calcium Diffusion in Nerve Cells projekter, bachelorprojekt, Biofysik.
campusrace
Carlsbergforkastningen projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
Case studies of the effect of latent heat release on extratropical cyclogenesis projekter, bachelorprojekt, geofysik, meteorologi.
Coilgun projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Complex networks (project proposal) proposal, first-year-project, complex-systems, lan:en.
Computer redirect.
Computersystemet it, rus, guide.
Coolbar forening, rus.
Core Wars
Dagligdagsfysik
Dark Matter Profiles in Galaxies and Galaxy Clusters projekter, bachelorprojekt, Kosmologi.
Datalogen sange.
De officielle Le Mans regler spil.
Den effektive studerende
Det Eksotiske Hjørne spisesteder.
Diffusion on Networks: Slowest Decaying Modes and Network Modularity projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Dilans spisesteder.
Directional dark field x-ray imaging projekter, bachelorprojekt, fysik.
Dobbeltpendulet
DSS forening.
Editors it.
Egen hjemmeside it.
Egenskaber af sæbefilm projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Eksperimentel bestemmelse af lysets udbredelseshastighed projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Elektroner i Boblekammer projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Elementarpartiklers Henfald (i boblekammer) projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Elements of Newtonian Mechanics anmeldelser, bog.
Email it.
En fysikstuderendes hverdag fagråd.
Exoplaneter projekter, førsteårsprojekt, astronomi.
Explosion Mechanisms for Type Ia Supernovae projekter, bachelorprojekt, astronomi.
FFgruppe forening.
Filhåndtering it.
Fjernadgang it.
Foreslåede artikler wiki.
Foreslåede artikler redirect.
Formelsamlinger eksamen, formelsamling.
Forside
Forside Skabelon LaTeX forside, ku, designskabelon, latex, afhandling, speciale, bachelor.
Fractals (project proposal) proposal, first-year-project, complex-systems, lan:en.
Fractals in the Ising Model projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Fraktaler: Viskøse Fingre og DLA projekter, førsteårsprojekt, fysik, fraktaler, kompleks.
Frokostklubben
Fysikbasen
FysikRevy forening.
Fysisk Fagråd forening.
Galathea3 jobopslag.
Gastronomia 5 spisesteder.
Genetics anmeldelser, bog.
Gennemgang af kendte effekter af ioniserende stråling projekter, bachelorprojekt, biofysik.
Geoide måling med GPS projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
git it, hjælp.
gnuplot it, gnuplot, rus.
gnuplot (navn) it, gnuplot.
gnuplot scripts it, gnuplot.
Grafikprint it.
Gratis mad rus.
GSF forening.
Guides
HCØ nbi.
HCØ-kantinen spisesteder.
Higgs Hunting - Seperation af Simulerede Data projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Hjemmekatalog it.
Hurtig Logud it.
Hvad er en wiki redirect.
Hvordan du fitter data i gnuplot it, gnuplot.
Hvordan du gemmer et plot i gnuplot it, gnuplot.
Hvordan du indsætter billeder i wikiartikler wiki, hjælp.
Hvordan du indsætter filer i wikiartikler wiki, hjælp.
Hvordan du indsætter formler i wikiartikler wiki, hjælp.
Hvordan du indsætter kommentarer i wikiartikler wiki, hjælp.
Hvordan du indsætter polls i wikiartikler wiki, hjælp.
Hvordan du plotter data i gnuplot it, gnuplot.
Ikke-Newtonske væsker projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Info om bachelorprojekt blok 3-4 2011
Internet it, eduroam.
Introduction to Electrodynamics anmeldelser, bog.
Introduction to Quantum Mechanics anmeldelser, bog.
Introductory Quantum Mechanics anmeldelser, bog.
Introduktion til KDE it.
Is the color of Mars due to UV radiation projekter, bachelorprojekt, astronomi.
Iskerner projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
IT it.
Jobopslag
Johansen redirect.
Kalkulus anmeldelser, bog.
Kan ikke printe it.
KB Fjernadgang it.
KDEintro redirect.
Ki kvadrat databehandling, statistik.
Kollegier rus.
Kondo Effekt fysik.
Kontakt PSI
Kraften Imellem Magnetbane og Superleder projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Kroghs køkken spisesteder.
KU logo redirect.
KU-forside latex, forside, ku-logo, førsteårsprojekt, bachelorprojekt, speciale.
Kurser redirect.
Kurser - blok 1 - 2006 kurser.
Kurser - blok 1 - 2007 kurser.
Kurser - blok 1 - 2008 kurser.
Kurser - blok 1 - 2009 kurser.
Kurser - blok 1 - 2010 kurser.
Kurser - blok 2 - 2006 kurser.
Kurser - blok 2 - 2007 kurser.
Kurser - blok 2 - 2008 kurser.
Kurser - blok 2 - 2009 kurser.
Kurser - blok 2 - 2010 kurser.
Kurser - blok 3 - 2006 kurser.
Kurser - blok 3 - 2007 kurser.
Kurser - blok 3 - 2008 kurser.
Kurser - blok 3 - 2009 kurser.
Kurser - blok 3 - 2010 kurser.
Kurser - blok 3 - 2011 kurser.
Kurser - blok 4 - 2006 kurser.
Kurser - blok 4 - 2007 kurser.
Kurser - blok 4 - 2008 kurser.
Kurser - blok 4 - 2009 kurser.
Kurser - blok 4 - 2010 kurser.
Kursushjemmeside mangler
Københavns Energi (ansøgningsfrist d. 11. februar 2008) jobopslag.
Københavns Universitets logo ku, logo.
LaTeX it, latex.
Latex pakke til forsider latex,, it.
LaTeX til formler i andre programmer it, latex.
Latex-forside-pakke latex.
latexforside latex.
LaTeXpakke til forsider latex,, it.
Legater
Leifs Pizzaria spisesteder.
Lie Groups, Lie Algebras and Representations anmeldelser, bog.
Limits on Anomalous Triple Gauge Couplings projekter, bachelorprojekt, fysik.
Links
Linux it.
Low energy trajectories to the Moon projekter, bachelorprojekt, fysik.
M.Sc. and B.Sc. projects in Soft Matter science (project proposal) proposal, master-thesis, physics, lan:en, bachelorprojekt.
Maksimum Entropi teori, termodynamik.
Map:Spisesteder kort, spisesteder.
Maple computer, it, matematik.
Masse af galaksehob Abell 2218 projekter, førsteårsprojekt, astronomi.
Matlab it, matlab, programmering.
MATLAB - A practical introduction to programming and problem solving anmeldelser, bog, naturvidenskab.
Maxwells ligninger
Measuring the dark matter velocity anisotropy in galaxy clusters projekter, bachelorprojekt, kosmologi.
Measuring the distance to a galaxy using binary stars projekter, førsteårsprojekt, Astronomi.
Menu:Computersystemet it.
menu:foreninger forening.
Menu:gnuplot
Menu:Kurser kurser.
menu:rus rus.
Menu:Spisesteder spisesteder.
Mini Foucault Pendul projekter, førsteårsprojekt, mekanik.
MIT Open Courses
MIT OpenCourseWare
Mössbauer spectroscopy on Mars analogous rocks projekter, bachelorprojekt, Fysik.
Mundtlig eksamen mundtlig, eksamen,, eksamensforberedelse,, engelsksproget.
NBIs kantine spisesteder.
Neutronspredning anmeldelser, kursus, fysik, blok_1.
Niels Bohr Institutet nbi.
Nonlinear Dynamics and Chaos anmeldelser, bog.
Novel X-ray imaging modalities - Seeing through food projekter, speciale, Fysik.
Numerisk Analyse af QT-dynamik i Patienter med Blodprop i Hjertet projekter, bachelorprojekt, Biofysik.
Nyttige programmer rus.
Oasen spisesteder.
Obtaining the Hamiltonian of the electromagnetic eld from the Lagrangian and nding photon solutions projekter, bachelorprojekt, fysik.
Opbygning af en Wiki wiki.
Optics anmeldelser, bog.
Overfladehastigheder på Helheimgletsjeren målt med GPS projekter, førsteårsprojekt, geofysik.
Paper on Synchronization projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Partial Differential Equations anmeldelser, bog.
Partiklers energitab i boblekammer projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Partiklers energitab ved passage gennem stof projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Physics of Atoms and Molecules anmeldelser, bog.
Pi matematik.
Pi-mesonens Middellevetid projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.
Powerpointskabeloner
Preamble it, latex.
Projekt færdig, fisk.
Projekter projekter.
Psi
PSI - for studerende
PSI for russere redirect.
PSI for russer rus, guide.
PSIdeer
PSInyt
PSIs historie
PtSiC coating influence on the figure of 021mm slumped glass for the NuSTAR telescope projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Quantization of the non-relativistic string projekter, bachelorprojekt, fysik.
Quantum Computation with Majorana Fermions projekter, bachelorprojekt, fysik.
Quota it.
Redaktører
Reflekssionsspektre af Mars analog støv til kalibrering af Phoenix missionens iSweep eksperiment projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Reproducing the Standard Model using strings on magnetized D-branes projekter, speciale, fysik.
Retssag om den kvindelige orgasme
Rockefellerkantinen spisesteder.
RUM forening, rus.
Røde blodlegemers mekaniske egenskaber projekter, førsteårsprojekt, biofysik.
Sandkasse wiki, sandkassen.
Sandpile models on networks (project proposal) proposal, first-year-project, complex-systems, lan:en.
Sange sange.
Scharff redirect.
Scharff og Johansen it.
Schaums Outlines (Quantum Mechanics) anmeldelser, bog, fysik.
Se Champignonskyer sange.
Search for z=2 galaxies in the Hubble Deep Field South projekter, bachelorprojekt, astronomi.
Sexlystbevarelse sjov, tegning.
SiC coating influence on the figure of 0.21 mm slumped glass projekter, førsteårsprojekt, astronomi.
Simulation of neutron optics (project proposal) proposal, first-year-project, physics, lan:en.
Simulations of neutron optics (project proposal) redirect.
skema redirect.
Skema, bøger og eksamen skema, rus.
Sonoluminescence projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Sonoluminescens projekter, førsteårsprojekt, fysik.
Spisesteder spisesteder.
Spreading, exploiting, and concealing information in complex systems and games projekter, speciale, Biofysik.
Ssh automatisk login it.
Studenterforeninger forening, rus.
Studenterforeninger (oversigt) forening, rus.
Svaret på det ultimative spørgsmål om livet, universet og alting
Syntese og undersøgelse af type II superleder projekter, førsteårsprojekt, faststoffysik.
TAP
Tegneserier overspringshandling.
Tekstbehandling it.
Temperaturmåling af Mørkt Stof i Galaksehobe projekter, førsteårsprojekt, Astronomi.
Template:Boganmeldelse template, anmeldelser.
Template:Kursusanmeldelse template, anmeldelser.
Template:Project proposal project, template, proposal, lan:en.
Template:Projekt template, projekter.
Test af en simpel kvarkmodel for hadronmasser projekter, førsteårsprojekt, fysik.
The Double Pendulum projekter, førsteårsprojekt, fysik.
The Ising model (project proposal) proposal, first-year-project, complex-systems, lan:en.
Thermal Physics anmeldelser, bog.
Thoriumreaktor - Liquid Fluorid Thorium Reactor (LFTR) projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Tornadoer projekter, førsteårsprojekt, geofysik, meteorologi.
Tutor jobopslag.
Tutorordningen
Udveksling
Undersøgelse af en ung sollignende protostjerne projekter, førsteårsprojekt, astronomi.
University Physics anmeldelser, bog.
USB-sticks it.
Vandbro
Vandraket - Sammenhæng mellem vandindhold og opnået højde projekter, førsteårsprojekt, Fysik.
Velkommen til PSI
VIP
VPN it.
Wiki wiki, hjælp, guide.
WikiText wiki, hjælp.
Window managers it.
Z0-bosonens henfaldskanaler projekter, førsteårsprojekt, partikelfysik.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI