Fysisk Fagråd Grupper+

Fysisk Fagråd

Fysisk Fagråd er et fagligt, socialt og studenterpolitisk organ for alle fysikstuderende. Fagrådet arrangerer julefrokost, evaluérbar, Fysik-stjerne forelæsninger, 1. maj-morgenmad og meget mere.

Admins

Rasmus
Rune

}

Sidst opdateret: 9. April 2014


Følgende guide er ment som en vejledning til studerende inden for de fysiske fag i deres valg af obligatorisk tilvalg.

Bemærk: Guiden kan være forældet på visse punkter og er ikke ment som en erstatning studievejledningen. I tvivlstilfælde så kontakt studievejledningen


tocOverordnede regler


Læs fakultetets officielle vejledning her. Følgende er en lidt kortere og uformel vejledning.

Der skal tages 30 ECTS point uden for faget i løbet af bacheloruddannelsen. Måden "uden for faget" er defineret på, er ved at samtlige kurser påduttes en af 9 forskellige fagkoder:


Biologi, datalogi, fysik, geografi, geologi, idræt, kemi, matematik samt andet.

(Hvor andet er koden for kurser på naturvidenskab, som ikke kan tilskrives et bestemt fag. Specielt tæller virksomhedsprojekter som andet. Kurser uden for naturvidenskab, f.eks. på humaniora har også koden andet.)


For at et kursus tæller med i ens obligatoriske tilvalg, må det ikke være et obligatorisk kursus og ikke have fagkoden fysik. Således findes der valgfrie kurser på NBI, der tæller med i tilvalget, mens visse kurser på andre fag ikke tæller med, fordi de er defineret som "fysik".

På SIS kan man på de fleste kurser se fagkoden angivet. Er den ikke, må man spørge studievejledningen ad eller læse studieordningen for faget.

I det følgende er fagkoden nævnt i parantes efter kurset, men bemærk at fejl kan forekomme. Husk derfor at læs på SIS.Støttefag til fysik


Kurser udbudt af NBI, der tæller med, samt kurser med emner, der finder anvendelse inden for al fysik. Listen er specielt relevant, hvis man ikke rigtig har besluttet sig for en retning endnu

B3: Dynamiske systemer og kaos (mat)

B4: Mat F 2 (mat)

B3: Kemi (KemiBio) (kem)

B1: Dat F (dat)

B2: Statistik for biokemikere (mat)

B4: Computermetoder (andet)Faststoffysik


Oplagte kurser for alle faststoffysikere

B4: MatF 2 (mat)

B3: Nanoteknologi 3 (andet)

B3: Kemi (KemiBio) (kem) eller B1: Almen kemi I (kem)

B1: Materialekemi (andet)


Følgende to kurser er ovre i strukturanalyse af kemiske og biokemiske stoffer

B3: Kvantekemi og teoretisk spektroskopi (kem)

B2: Advanced Spectroscopy (Farma) (forudsætter kvantekemi)


Virksomhedsprojekt - er desuden en oplagt mulighed inden for faststoffysik


Komplekse systemer og Kaos


Et kursus i partielle differentialligninger og et i ikke-lineære ordinære differentialligninger

B1: PDL (mat) (lige år)

B3: Dynamiske Systemer og kaos (mat)


Yderligere matematiske færdigheder i hhv, grafteori, rækker og mål og integralteori. Grafteori er især anvendeligt inden for netværksteori.

B1: DisRus (mat)

B4: An 1 (mat)

B1: An 2 (mat)

B2: MI (mat)


Færdigheder i numerisk analyse, som nedenstående. Se også under Escience

B4: NumDiff (mat)Atomfysik


Oplagte kurser for atomfysikere

B4: MatF 2 (mat)

B3: Kvantekemi og teoretisk spektroskopi (kem)

B3: Kemi (KemiBio) (kem) eller B1: Almen kemi I (kem)Matematisk fysik


Et oplagt tilvalg for teoretiske fysikere (alle slags) er inden for matematik. Det anbefales, at An 0 vælges i stedet for MatF på første år

NB:Bemærk, at en del af kurserne i det følgende forudsætter de foregående på listen. Det er selvfølgeligt muligt at kombinere fra de forskellige lister.


Algebra

Hovedemnet er gruppeteori, anvendes bl.a. inden for kvant

B2: MatFys (mat)

B4: Alg 1 (mat)

B4: Rep/Lie (mat)


Analyse

Kompleks funktionsanalyse, Mål og integralteori og fouriertransformationer på et mere teoretisk niveau

B3: An 0 (mat)

B4: An 1 (mat)

B2: MatFys (mat)

B1: KomAn (mat)

B1: An 2 (mat)

B2: MI (mat)


Astronomi


B1: DatF (dat)

B2: Solsystemets udvikling (andet)

B3: Kvantekemi og teoretisk spektroskopi (andet)

B4: Computermetoder (andet)


Biofysik


Biofagpakken: Her tæller 1 af de 4 kurser uden for

B1: Almen molekylærbiologi (biologi)


Statistik, statistisk fysik samt grundlæggende kemi er relevant for alle biofysikere

B2: Statistik for biokemikere (mat)

B2: Statistics for bioinformatics and eScience [1]

B3: Kemi (KemiBio) (kem) eller B1: Almen kemi I (kem)


Medicinsk fysik

B2: Menneskets fysiologi (biologi)Netværk i biologiske systemer

Fag ud over biofagpakken, som egner sig, hvis man vil arbejde med biologiske netværk, såsom neurale netværk og regulatoriske netværk


B1: DisRus (mat)

B3: Dynamiske systemer og kaos (mat)


Celle og membranfysik

Fag udover biofagpakken

B1: Cellebiologi (biologi)

B2: Krystallografi (kem)

B4: Almen biokemi (andet)


B1: Biofysisk kemi 1 - 230025 [2]

B2: Biofysik kemi 2 – moderne eksperimentelle metoder i biologi – 230028 [3]


Geofysik


B1: Geochemistry (kemi)

B1: Geologisk anvendt geofysik (geologi)

B3: Geologi: Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer (geologi)

B2: Solsystemets udvikling (andet)

B2: Altings oprindelse (andet)

B4: Kvartærgeologi (geologi)

B1: High-temperatur geochemistry (geologi)

B2: Introduktion til remote sensing & digital billedbehandling (geografi)

B3: Dynamiske systemer og kaos (mat)


Computational Physics


Relevant i studieretninger med store datamængder eller ved numerisk simulering, f.eks. partikelfysik, neutronspredning, numerisk astrofysik, numerisk meteorologi osv


Efterår: 02631 Indledende programmering med Matlab (5 ECTS)

B1: Dat F (dat) eller Linux and Python Programming (Bioinformatik)

B3: Algoritmik og datastrukturer (dat)

B3: NumDiff (mat)

B1: Modellering og simulering / scientific computing (Escience) [4]


B2: Statistik for biokemikere (mat)

B2: Statistics for bioinformatics and eScience [5]Formidling


Relevant for alle slags fysikere, der ønsker at blive god til at formidle sit fag


B2: Kursus i naturvidenskabelig kommunikation og formidling (andet) [6]

B4: Engelsk for B.Sc. naturvidenskabelige studerende (andet) [7]

B4: Grundkursus i de naturvidenskablige fags didaktik (andet) [8]


links til andre fakulteter

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

kursusdatabasen på DTU

Tags: 2012, studieretninger.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI