Fysisk Fagråd Grupper+

Fysisk Fagråd

Fysisk Fagråd er et fagligt, socialt og studenterpolitisk organ for alle fysikstuderende. Fagrådet arrangerer julefrokost, evaluérbar, Fysik-stjerne forelæsninger, 1. maj-morgenmad og meget mere.

Admins

Bd
Rasmus

Opdateret til status pr. 5. April 2017


Poster i fagrådet

Mor og Far: Amalie, Mikkel og Jonathan

Økonomiansvarlig: Anders

Ladcykelansvarlig: August og Maja

Kontakt til studenterrådet: Arnulf

Valgkampsansvarlig: Harald

IT-ANSVARLIG: Rasmus

Nyhedsbevsansvarlig: Linea og ArnulfFysisk Fagråds repræsentanter i råd, nævn og udvalg

Fysiker-studentermedlemmer af studienævnet:

Jonathan

Mikkel


SCIENCErådsrepræsentant: August

Medlem af Akademisk Råd på Science: Sara

Medlem af Københavns Universitets uddannelsesstrategiske råd: ingen


Studentermedlemmer af NBI's undervisningsudvalg:

Anders

Rune

Helene

Harald

Johann


Medlemmer af NBI's IR:

Fysisk Fagråd: Amalie

Nano Fagråd: Henrik Pinholt

UU: Pending

SN: Jonathan

SIP: Anders DahlBestyrelser som udpeges af fagrådet

|RUM|'s bestyrelse:

August

Maja

Carlos

Arnulf

Kimi

Tags: poster, navne.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI