Fysisk Fagråd Grupper+

Fysisk Fagråd

Fysisk Fagråd er et fagligt, socialt og studenterpolitisk organ for alle fysikstuderende. Fagrådet arrangerer julefrokost, evaluérbar, Fysik-stjerne forelæsninger, 1. maj-morgenmad og meget mere.

Admins

Rasmus
Rune

Opdateret til status pr. 5. April 2019


Poster i fagrådet

Mor og Far: Johann og Andrea

Økonomiansvarlig: Martin

Ladcykelansvarlig: August og Maja

Kontakt til studenterrådet: Arnulf

Valgkampsansvarlig: Harald

IT-ANSVARLIG: Rune

Nyhedsbevsansvarlig: Linea og ArnulfFysisk Fagråds repræsentanter i råd, nævn og udvalg

Fysiker-studentermedlemmer af studienævnet:

Jonathan

Carl

Suppleanter i rækkefølge:

1. Mikkel

2. Amalie

3. Rune

4. Tobias

5. Rasmus

6. Martin


SCIENCErådsrepræsentant:Amalie


Medlem af Akademisk Råd på Science: Sara


Medlem af Københavns Universitets uddannelsesstrategiske råd: Mikkel


Studentermedlemmer af NBI's undervisningsudvalg:

Anders

Stefan

Helene

Harald

Johann

Suppleant:

Rune


Medlemmer af NBI's IR:

Fysisk Fagråd: Amalie

Nano Fagråd: Norman Pedersen

UU: Rune

SN: Jonathan

SIP: Anders DahlBestyrelser som udpeges af fagrådet

|RUM|'s bestyrelse:

August

Maja

Linea

Sofie Clausen

Arnulf

Kimi

Tags: poster, navne.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI