BSF Grupper+

BSF

BSF er studenterforeningen for alle biofysikere, og andre interesseret og hvem der nu har lyst til at kigge forbi. Der er i høj grad fokus på sociale arrangementer og foreningen er derfor også et glimerende sted at møde biofysikere på tværs af årgangene.

Admins

Boeje
Julius
Svend
Tazzi

I Marts 2009 skrev BSF en ansøgning til KUUR

http://studiemiljoe.ku.dk/

http://studiemiljoe.ku.dk/studiemiljoepulje/


Den så således ud:


Ansøgning


Vi vil med denne ansøgning, på vegne af de studerende på Niels Bohr Instituttet Blegdamsvej, gerne søge om midler til at sætte studenterlokalet i en passende stand.
I dag er der på Blegdamsvej kun et stundenterlokale. Det bruges af de studerende og er den fysiske ramme om Biofysik Studenter Forening (BSF, En forening der står for at arrangere faglige og sociale aktiviter for biofysikere og dem der har lyst til at være med.)
Lokalet er desværre præget af aldrig rigtigt at været taget i brug som studenterlokale. Det er indrettet med gamle henlagte møbler, dårligt indeklima og utilstrækkelige køkkenfaciliteter, primært bestående af et køleskab og en vask.Dette betyder at lokalet ikke bliver brugt af de studerende, der til dagligt færdes på Niels Bohr Instituttet, i den grad som det ville efter en renovering og ommøblering. På trods af lokalets ringe tilstand har vi i BSF's bestyrelse afholdt adskillige fester, spil- og filmaftener. Det er vigtigt at have et studenterlokale på Blegdamsvej, fordi vi bruger det!.Konkret ønkser vi følgende forbedringer:


* Maling + udsmykning af væge: 3000

* Musikanlæg: 3000

* Bordfoldboldbord: 5000

* Sofa: 4000

* Køkkenudstyr/service: 1000

* Hylder til Køkkenet: 1000

* Aflåseligt skab: 1000

* Belysning: 1000

* Indeklima (planter + udluftning): 500

* Rengøringsudstyr: 500


Ialt 20.000 kr


Bestyrlsen for BSF vil gerne stå for projektet. Vi vil sørge for, at vi med fælles hjælp, kan få gennemført de nævnte forbedringer, og lave et stunderterlokale som vi alle kan være tilfredse med.

Vores vision er således at studenterlokaltet i fremtiden vil blive anvendt som aktive studiepladser, hvor de studerende har lyst til at opholde og fordybe sig, og dermed styrke de studerenes tilhørselsforhold til Niels Bohr Instituttet. Derudover ønsker vi i fremtiden at styrke de sociale bånd på biofysik. Det nye studenterlokale skal være rammen om de arrangemanter vi vil afholde og de nye faciliteter skal gøre det muligt.
Vi håber på forståelse og venter med krydsede fingre.

Tags: penge, studiemiljø, ansøgning, kuur, lokale, studenterlokale.

Kontakt

PSI.NBI.dk hostes af Niels Bohr Institutet på en server sponsoreret af KUUR. PSI udvikles og administreres udelukkende af studerende på fysik.

Du kan til envher tid kontakte de travle redaktører på psi@fys.ku.dk.

Fælles coolness

PSI køres 100% af fysikstuderende. Derfor afhænger PSI også af vores fælles bidrag til den fælles coolness. Kun få har direkte datalogagtige tendenser og sidder hele natten og koder PSI, men alle kan tilføje relevant, nødvendigt og interessant indhold til PSI.

Så husk det: Vores fælles coolness skyldes alle de mange der har bidraget til PSI på den ene eller anden måde. Giv dem lidt street-cred når du møder dem næste gang. På den måde kan PSI blive ved med at gøre studiet sjovere og lettere.

Lovgivning og Copyright

Det er trivielt, men vi nævner det alligevel: Alt hvad der udgives på PSI - af redaktører eller brugere - skal overholde dansk lovgivning.

Offentligt indhold gjort tilgængelig for almenheden under Creative Commons some rights reserved medmindre andet angives.

2019 PSI